Esimerkkilomake, joka käyttää kasittelija.php tiedostoa viestin lähetykseen:
Lomakkeen lähdekoodi:
<form method="post" action="kasittelija_smtp.php"> <input type="text" name="Nimi" placeholder="Matti Meikalainen" required><br> <input type="email" name="Sähköposti" size="40" placeholder="matti.meikalainen@esimerkki.tld" required><br> <textarea name="Viesti" cols="40" rows="6" required ></textarea><br> <input type="submit" value="Lähetä"> </form>

Ladatkaa PHPMailer-paketti ja purkakaa se sellaisenaan PHPMailer-master hakemistoksi samaan hakemistoon missä lomakkeenne on. Ladatkaa ja purkakaa kasittelija_smtp.zip, josta löytyy kasittelija_smtp.php tiedosto. Sitä voitte käyttää lomakkeen lähettämiseen sähköpostinne kautta sen sisältämien ohjeiden mukaisesti.

Vanha skripti löytyy kasittelija.zip tiedostosta ja sitä voi edelleen käyttää. Muokatkaa sitä sen sisältämien ohjeiden mukaisesti ja vaihtakaa lomakkeeseen action kohtaan "kasittelija_smtp.php" tilalle "kasittelija.php".